ശ്രീ ഇണ്ടിളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം
ആയിരത്തിൽപ്പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അതിപുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ശൈവ-വൈഷ്ണവ പ്രതിഷ്ഠകൾ ആണ് ഇരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലായി കുടികൊള്ളുന്നത്. വടക്ക് ശിവ-പാർവതി ക്ഷേത്രവും തെക്ക് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രവുമാണ് ഉള്ളത്. കൂടാതെ മഹാഗണപതി, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്, നാഗരാജാവ്-നാഗയക്ഷി, യക്ഷി എന്നീ ആരാധനാമൂർത്തികളും ഉണ്ട്. അഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്രദർശനം അനുവദനീയമാണ്. ക്ഷേത്രപരിസരത്തുള്ള ക്രൈസ്തവർ സ്വന്തം ആരാധനാലയം പോലെയാണ് ക്ഷേത്രത്തെ കാണുന്നത്.

ആയിരത്തിൽപ്പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആണ് ശ്രീ ഇണ്ടിളയപ്പ (ശിവൻ) - മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ . ചരിത്രം പോലും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കാരണം വളരെ കാലം മുൻപേ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിച്ചു നാമാവശേഷമായിരുന്നു. ഇരുനൂറു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വേലുത്തമ്പി ധളവയെ തിരഞ്ഞുനടന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ തകർത്തതാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് കേട്ട് കേഴിവിയുണ്ട്. തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം 1980-കളിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ശ്രീ ഇണ്ടിളയപ്പൻ ആയി ആരാധിച്ചുപോരുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ദേവപ്രശ്നം വയ്ക്കുകയും ദേവപ്രശ്നത്തിൽ ശ്രീ ഇണ്ടിളയപ്പൻ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു അല്ല ശ്രീ പരമശിവൻ ആണ് എന്നും, ഇവിടം വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആണെന്നും രണ്ടും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടിയതാണെന്നു തെളിയുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉപദേവത പ്രതിഷ്ഠകളും ക്ഷേത്രഅവശിഷ്ടങ്ങളും ദേവപ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ദേവപ്രശ്നപ്രകാരം തന്ത്രിസ്ഥാനം പാലാ പൂവരണി തേവണംകോട്‌ ഇല്ലം തന്ത്രിമാർക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു. ദേവപ്രശ്നത്തിനുശേഷം ശിവക്ഷേത്ര നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ശിവ പാർവതി പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ശ്രീ മഹാഗണപതിയുടേയും, നാഗരാജാവ് - നാഗയക്ഷി, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്, യക്ഷി എന്നിവരുടേയും പ്രതിഷ്ഠകൾ നടക്കുകയും ക്ഷേത്രചൈതന്യം പതിന്മടങ്ങ്‌ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.